9 BOŽIJIH MILOSTI: Bog leči naša povređena srca i sve rane naše duše

Mi, hrišćani, najčešće mislimo o Božijoj milosti kada je povezujemo sa našim spasenjem, jer nam je svima poznato da se spašavamo Božijom milošću. Prihvatanje Hrista, približavanje Bogu i služenje Njemu nedvosmisleno shvatamo kao dar Božije milosti, kojom nas je On privukao sebi.

Ali Božija milost je mnogo više od načina i razloga zbog kog smo se približili Hristu. Naše kompletno hrišćansko življenje zasnovano je na Božijoj milosti i ispunjava se Božijom milošću.

Mi ne možemo učiniti ništa u Bogu, niti za Boga bez Njegove milosti. Sve što činimo za Njega proizilazi iz Njegove milosti, faktički nas On sam podstiče i ”tera” da Mu služimo. Biblija nas uči u poslanici Filipljanima; ”Jer Bog je onaj koji čini u vama i da hoćete i da tvorite po njegovom blagovoljenju.”

Božija milost donosi 9 dobrobiti u životu svakog hrišćanina;

1. Spašeni smo Božijom milošću.

Jedini put u Carstvo Nebesko je kroz vrata Božije milosti. Vi ga ne možete zaraditi. Vi ga ne možete ničim kupiti. ”Jer ste blagodaću spašeni kroz veru (u Isusa Hrista) i to nije od vas, dar je Božiji. Ne od dela, da se ne bi ko hvalisao.” (poslanica Efescima 2, 8 -9)

Pročitajte i  Pitanje koje muči hrišćane: Da li su u toku posta dozvoljeni bračni seksualni odnosi?

2. Oprošteno nam je Božijom milošću.

Iako to ničim nismo zaslužili, Bog briše našu grešnu prošlost svojom milošću, čim poverujemo u Hrista kao Boga i Spasitelja. ”Ja, ja sam brišem tvoje prestupe sebe radi i greha tvojih ne pominjem.” (knjiga proroka Isaije 43, 25)

milost2

3. Bog nas osnažuje za razna bogougodna dela svojom milošću.

Bog od nas nikada ne traži da učinimo nešto, a da nam nije dao sposobnost i silu da to i izvršimo. To je Božija milost i blagoslov.

4. Mi se lečimo Božijom milošću.

Bog leči naša povređena srca i leči sve rane naše duše, mada to ničim ne zaslužujemo. ”Isceljuje one koji su skrušena srca i leči tuge njihove.” (Psalam 147, 3)

Pročitajte i  Počeo je Vaskršnji post: Postom čovek vežba velikodušnost i olakšava telo i duh od mraka i debelosti

milost1

5. Mi smo oslobođeni Božijom milošću.

Naš odnos sa Hristom se ne sastoji od gomile obaveza koje moramo završiti da bismo bili spašeni. Umesto toga, mi više odmaramo u svemu što je Gospod već učinio za naše spasenje. Hrišćanski život je prvenstveno odmor i rasterećenost u Hristu, čak i kad je ispunjen mnogobrojnim obavezama. Evo šta je Isus rekao u Jevanđelju po Mateju 11, 28 – 30; ”Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim.”

6. Talenti su nam dati Božijom milošću.

Bog je svakom od nas dao sposobnost da čini dobro i naša je dužnost da upotrebimo sposobnost koju nam je dao. ”Imamo pak različite darove po blagodati koja nam je data.” (poslanica Rimljanima 12, 6)

Pročitajte i  Počeo je Vaskršnji post: Postom čovek vežba velikodušnost i olakšava telo i duh od mraka i debelosti

IMG_3886

7. Upotrebljeni smo Božijom milošću.

Bog nas upotrebljava da bi ispunio svoje planove u ovom svetu, ne zato što smo mi posebno sposobni, već nas On osposobljava i na dobro upotrebljava preko svoje milosti.

8. Transformisani smo Njegovom milošću.

Bog nas svojom milošću čini novom tvari, preobražavajući naš um.

Isus Hrist

9. Duhovno zrelimo Božijom milošću.

Božiji rad na nama, u kom nas preobražava u lik Hristov, da bismo bili hristoliki, takođe se ne dešava zato što smo to nečim zaslužili, već zahvaljujući Božijoj milosti.

Božija milost je realna i delotvorna u našim životima. Vi možete posmatrati prethodno navedene dobrobiti Božije milosti i sa pravom se zapitati; ”Kako ja uopšte dobijam Božiju milost?” Odgovor je tako jednostavan, da ga lako možete prevideti i ne shvatiti – jednostavno iskrenom verom u Gospoda Hrista kao Boga i Spasitelja.

sveštenik u molitvi

 

svetatrojica