Искористите бесплатан ваучер: Проведите незабораван одмор у живописном мионичком крају

0
1065

Као и протеклих, и ове године ће грађани моћи да узму бесплатан ваучер за одмор у неком месту у Србији.

Уколико још увек не знате где би сте могли да отпутујете, предлажемо вам да погледате богату понуду мионичког краја.

Кликните ОВДЕ:  ЧЕТИРИ СТВАРИ КОЈЕ МОРАТЕ ВИДЕТИ У МИОНИЦИ

Све о бесплатним ваучерима за одмор у Србији:

Приликом преузимања бесплатних ваучера за смештај у Србији грађани добијају могућност да, веома повољно обезбеде себи одмор у било ком месту наше земље.

Шта све покрива бесплатни ваучер?

 1. њиме се могу платити искључиво услуге смештаја, али не и хране, пића, здравствених и других услуга;

2. ваучер се може користити искључиво у угоститељским објектима изван места пребивалишта корисника ваучера;

3. ваучер се може користити искључиво за смештај у трајању од најмање пет ноћи;

4. ваучер може покрити максималан износ за смештај у вредности од 5.000 динара. Уколико је износ рачуна за смештај већи, корисник је дужан да остатак суме исплати из сопствених средстава. Уколико је износ рачуна за смештај мањи, ваучер покрива цео износ, а разлика до 5.000 динара се не може накнадно искористити;

5. корисник ваучера пријаву подноси лично и том приликом ставља на увид, односно прилаже потребну документацију. Изузетно, за кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица и ратне војне инвалиди, као и цивилне инвалиде рата подношење пријаве и стављање на увид потребне документације може извршити друго лице.

Ко може добити ваучер?

 1. корисници права на пензију;
 2. незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање и друга лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (корисници посебне новчане накнаде и привремене накнаде);
 3. корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита;
 4. корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање;
 5. радно ангажована лица са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно;
 6. ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно;
 7. корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу;
 8. носиоци активног породичног пољопривредног газдинства који су се изјаснили да се бави искључиво пољопривредом, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 10/13 – др.закон и 101/16).

Корисник ваучера може остварити право на субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима само по једном основу.

Како до ваучера?

Потенцијални корисници бесплатних ваучера прво морају извршити резервацију смештаја и попунити Пријаву.

Образац Пријаве за ваучер – кликните ОВДЕ  http://www.mojasrbija.rs/prijava2019.doc

Пријава треба да буде попуњена читко и обавезно је потписати.  Поред пријаве потенцијални корисник ваучера доставља на увид фотокопију личне карте или пасоша, као и потврду угоститеља да је извршена резервација смештаја на његово име.

Као потврда о резервацији прихватаће се и потврда која је послата електронским путем, као емаил или скениран документ, који је потписан од стране угоститеља. Потврда треба да садржи период резервације и име и презиме лица на кога гласи.

Уз пријаву потенцијални корисник обавезно стављају на увид и следећа документа:

 1. ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ: корисници права на пензију стављају на увид фотокопију решења о оствареном праву на пензију или оригинал пензионог чека односно други оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка са територије Републике Србије, а који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију, за остале кориснике права на пензију. Изузетно, корисник права на пензију из иностранства подноси оригинални документ који издаје банка са територије Републике Србије, а којим се потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију.
 2. РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно стављају на увид оригинал потврде о запослењу и оствареној заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју издаје послодавац или исплатни листић за зараду исплаћену у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава.

Попуњена Пријава, са свом неопходном документацијом се подноси преко шалтера ЈП “Пошта Србије“, на територији целе Републике Србије.

Пријаве грађана ЈП „Пошта Србије“ ће примати најкасније до 15.10.2019. године.

Број пријава за доделу бесплатних ваучера је ограничена расположивим буџетским средствима и рангирање пријава ће се вршити на основу датума и времена пријема на шалтеру ЈП „Пошта Србије“.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са нетачним подацима, односно документацијом, неће бити узете у разматрање.

Свим лицима  која су стекла право на бесплатан ваучер, Министарство, преко, ЈП “Пошта Србије“, доставља ваучере, лично на адресу, путем препоручене пошиљке.

Ваучер ће, поред основних елемената, садржати одштампане податке о кориснику ваучера (име презиме, адреса, ЈМБГ).

Акција поделе ваучера за субвенционисани одмор у Србији може бити прекинута и пре наведених рокова уколико буду потрошена сва предвиђена буџетска средства, односно, уколико раније буде подељена комплетна предвиђена количина ваучера.

Ваучер се може искористити закључно са 20. 11. 2019. године.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име