Iskoristite besplatan vaučer: Provedite nezaboravan odmor u živopisnom mioničkom kraju

0
601

Kao i proteklih, i ove godine će građani moći da uzmu besplatan vaučer za odmor u nekom mestu u Srbiji.

Ukoliko još uvek ne znate gde bi ste mogli da otputujete, predlažemo vam da pogledate bogatu ponudu mioničkog kraja.

Kliknite OVDE:  ČETIRI STVARI KOJE MORATE VIDETI U MIONICI

Sve o besplatnim vaučerima za odmor u Srbiji:

Prilikom preuzimanja besplatnih vaučera za smeštaj u Srbiji građani dobijaju mogućnost da, veoma povoljno obezbede sebi odmor u bilo kom mestu naše zemlje.

Šta sve pokriva besplatni vaučer?

 1. njime se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, ali ne i hrane, pića, zdravstvenih i drugih usluga;

2. vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta korisnika vaučera;

3. vaučer se može koristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje pet noći;

4. vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;

5. korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i ratne vojne invalidi, kao i civilne invalide rata podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.

Pročitajte i  Mionica obeležila Svetski dan turizma: Ova godina u znaku otkrivanja svih lepota i čari Srbije

Ko može dobiti vaučer?

 1. korisnici prava na penziju;
 2. nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
 3. korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
 4. korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
 5. radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
 6. ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
 7. korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
 8. nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16).

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Pročitajte i  Spoj kulture i duhovnosti: U Mionici otvorena izložba ikona „Drvo nebesko“

Kako do vaučera?

Potencijalni korisnici besplatnih vaučera prvo moraju izvršiti rezervaciju smeštaja i popuniti Prijavu.

Obrazac Prijave za vaučer – kliknite OVDE  http://www.mojasrbija.rs/prijava2019.doc

Prijava treba da bude popunjena čitko i obavezno je potpisati.  Pored prijave potencijalni korisnik vaučera dostavlja na uvid fotokopiju lične karte ili pasoša, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.

Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan od strane ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.

Uz prijavu potencijalni korisnik obavezno stavljaju na uvid i sledeća dokumenta:

 1. ZA PENZIONERE: korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Izuzetno, korisnik prava na penziju iz inostranstva podnosi originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.
 2. RADNO ANGAŽOVANA LICA sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.
Pročitajte i  Karađorđeva crkva u Vrtiglavu: Velelepni hram posvećen Svetom Arhangelu Gavrilu

Popunjena Prijava, sa svom neophodnom dokumentacijom se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.

Prijave građana JP „Pošta Srbije“ će primati najkasnije do 15.10.2019. godine.

Broj prijava za dodelu besplatnih vaučera je ograničena raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta Srbije“.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.

Svim licima  koja su stekla pravo na besplatan vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.

Vaučer će, pored osnovnih elemenata, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

Akcija podele vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji može biti prekinuta i pre navedenih rokova ukoliko budu potrošena sva predviđena budžetska sredstva, odnosno, ukoliko ranije bude podeljena kompletna predviđena količina vaučera.

Vaučer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2019. godine.

Inicijalizacija u toku...

POSTAVI ODGOVOR

molimo unesite svoj komentar!
ovdje unesite svoje ime