BOGOJAVLJENSKA MOLITVA: U praznično jutro treba natašte popiti osveštanu vodu i pomoliti se ovim rečima

0
1933

BOGOJAVLJENSKA MOLITVA IZGOVARA SE PRI UZIMANJU BOGOJAVLJENSKE VODICE

Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin!

bogojavljenska molitva

Care nebesni, Utešitelju, Duše Istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, Riznice dobara i Davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od nečastivoga.

Gospode pomiluj! (12 puta)

Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu!

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu Caru našem Bogu!

Hodite, poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, Caru i Bogu našem.

Psalam 50.
>>>>>

Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj, i po obilju milosrđa Svoga očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga, i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam, i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome. Gle, u bezkonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš, i javljaš mi nepoznatosti i tajnosti premudrosti Svoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; operi me, i biću belji od snega. Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice Svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sazdaj u meni, Bože, i duh prav obnovi u meni. Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i bezbožnici će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje, i usta će moja kazivati hvalu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, prineo bih Ti; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti Svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, i neka se podignu zidovi Jerusalima. Tada će Ti biti mile žrtve pravde, prinos i žrtve paljenice; tada će prinositi na žrtvenik Tvoj teoce.

BOGOJAVLJENSKA MOLITVA

Tropar:

Dobrosrdni i jedini milostivi Gospode, koji imaš čašu nepresušnu darova, daj i meni žednom da zahvatim vodu za oproštaj grehova.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Djevo čista, palato Hristova, molim te da moju dušu, oslabljenu grehom, učiniš domom Presvetoga Duha, vodom sa životvornog izvora, da bih te blagodarno slavio.

Gospode pomiluj! (30 puta)

Gospode Isuse Hriste Bože naš, koji si jedan sa bespočetnim i besmrtnim Tvojim Ocem, i koji si uvek zajedno sa bespočetnim i večnim Tvojim Svetim Duhom i koji si Svojim prečistim i Svetim Krštenjem osvetio ovu vodu, i sada osveti nas grešne i nedostojne sluge Tvoje, koji te prizivaju.

Ti sam, Gospode, učini sada da ova Sveta voda, osvećena prisustvom i blagodaću Tvoga Svetog Duha, bude u meni, sluzi Tvome, koji od nje pije, na prosvećenje duše, osvećenje tela, umrtvljenje strasti, odbacivanje lukavih pomisli, odbacivanje i čuvanje od svake satanske napasti, ispravljanje života i učvršćivanje u tvorenju zapovesti Tvojih i na svaku spasonosnu korist.

Tako da blagodaću ove Svete vode budem zaklonjen od svakog satanskog nasrtaja, i ostanem nepovređen, na slavu Tvoga preblagoga i najsvetijeg Imena. Molitvama Presvete i slavne Vladarke naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije i svih Svetih Tvojih. Amin!

Tropar:

Za vreme Tvog krštenja u Jordanu zasvedočeno je poklonjenje Svetoj Trojici. Jer glas Očev svedočio je o Tebi, nazvavši Te ljubljenim Sinom, a Duh u vidu goluba objavljivaše istinitost tih reči. Hriste Bože koji si se javio i svet prosvetio, slava Ti!

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Kondak: Danas si se Gospode javio vaseljeni i svetlost Tvoja obasja nas, koji Ti razumno pevamo: Došao si i javio se večna Svetlosti!

Sada se pije voda, u tri gutljaja.

Prvi gutljaj: U ime Oca; Drugi: I Sina; Treći gutljaj: I Svetoga Duha! U JUTRO NA TAŠTE SRCE!!!

Slava neiskazanoj i neispitanoj dobroti, slava neizmernom i krotkom dugotrljenju, slava Tvome milosrđu što si sada i mene grešnoga i nedostojnoga slugu Tvoga, udostojio da pijem od ove osvećene i Svete vode.

Radi toga okrepi život moj, sačuvaj me nepovređenoga, učini da me ne obmanu neprijatelji i da ne budem zarobljen nečistim pomislima. Nego me obnovljenog upravi po Tvojoj volji i osnaži za dobra dela.

Udostoj me da se neosuđeno pričestim i svetim, besmrtnim i životvornim Tajnama Tvojim, za oproštenje grehova i na život večni. Jer si Ti radost duša naših i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i presvetim i blagim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove. Amin!

Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i svebesprekornu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, Tebe što Boga Reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Gospode pomiluj! ( tri put)

Otpust: Gospode Isuse Hriste Sine Božiji, radi molitava prečiste Tvoje Matere, prepodobnih i bogonosnih Otaca naših i svih svetih, spasi me grešnog. Amin!

Molitvenik

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име