Foto: Opanak

Svetilišta, hramovi, srkve su oduvek postojale. Mnoge civilizacije su propadale i nastajale kao i narodi, ali večno su oduvek ostajali hramovi.

Svaka crkva-hram je uvek ista, kao i čovek. Visok ili nizak, crn ili plav, svaki čovek ima glavu, telo i udove. Tako i crkve, bogate ili uboge, velike ili male u osnovi su iste i srazmerne veri i ljubavi izmedju Boga i čoveka. Sve pravoslavne crkve su gradjene u smeru istok-zapad, gde je oltarski deo na istoku.

Pročitajte i  Svedočenja iz turskih i srpskih izvora o tome kako je Miloš Obilić ubio sultana Murata

Crkva se sastoji iz 7 delova, a evo i iz kojih!

Na osnovi (tlocrta) jasno se mogu sagledati delovi crkve, a to su:

Priprata: Predvorje crkve, ulazni deo crkvene gradjevine najčešće odeljen zidom od centralnog dela crkve.
Naos, brod ili ladja: je središnji deo hrama u obliku pravougaonika, koji može biti uzdužni i poprečni i završava se ikonostasom.
3.Ikonostas je pregrada hrama izmedju oltara i prostora za vernike. Prvobitni ikonostasi su bili samo niske, kamene oltarske pregrade.

Pročitajte i  Kuvaćete najbolji pasulj na svetu ukoliko prestanete da pravite ovih 5 grešaka

4.Oltar: Istočni deo hrama, najsvetliji deo u kome se vrši Sveta Evharistija. Oltar je obično polukružnog oblika koji se zove apsida.

5.Kupola ili kube: Svod od kamena ili opeke u obliku polulopte. Može da bude sagradjen iznad kružne ili kvadratne osnove.

6.Solea: Središnji prostor hrama ispod centralnog kubeta.

7.Portal:Posebno ukrašen ulaz na crkvi. Na srpskim srednjevekovim crkvama, glavni ulaz, portal, je ukrašen reljefnim predstavama. Glavni portal je na zapadnoj strani, a postoje i severni i južni portali, koji su tako raskošno ukrašeni.

Inicijalizacija u toku...

POSTAVI ODGOVOR

molimo unesite svoj komentar!
ovdje unesite svoje ime