Impresum

Оснивач:

Јасмина Рогановић, Удружење грађана “Амикус”

Главни и одговорни уредник:

Софија Вулићевић

Контакт:

opanak.srbija@gmail.com