Не пропустите

Код ових речи у српском језику људи највише греше. Будите опрезни,...

Сувишно нагомилавање речи истог или сличног значења у говору или писању, у граматици познатије као плеоназам, срећемо свакодневно код великог броја људи. Одлика умног човека...