Molitva za materijalne teškoće i rešenje stambenog pitanja: Preblažni Svetitelj Spiridon Čudotvorac pomaže u najvećim nevoljama

Molitva Svetom Spiridonu Trimitunskom Čudotvorcu (molitva kod materijalnih teškoća i za rešenje stambenog problema)

Preblaženi svetitelju Spiridone! Izmoli od milostivog Boga Čovekoljupca, da nas ne osudi po bezakonjima našim, nego da čini sa nama po milosti svojoj. Izmoli nam, slugama Božijim (imena) od Hrista i Boga našega miran i spokojan život, zdravlje duševno i telesno. Izbavi nas od svake bede, duševne i telesne, od svih slabosti i đavolskih kleveta.

Pročitajte i  Jovana se vraća na TV ekrane: Crpska Grejs Keli biće autor i voditelj nove emisije

Pomeni nas na prestolu Svedržitelja i izmoli od Gospoda da nam oprosti sve grehove naše, siguran i miran život da nam podari, i završetak života nepostidan i miran, blaženstva večnog u budućem veku da nas udostoji, da neprestano slavimo i blagodarimo Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pročitajte i  Majkin salaš na severu Bačke: Priča o gostoljubovosti i porodičnoj ljubavi prema vojvođanskoj gastronomiji

AMIN