Uvod u Agile Scrum: Ključne osnove za uspešne projekte

0
317
Image by storyset on Freepik

Agile-Scrum je popularna agilna metodologija razvoja softvera koja se koristi za upravljanje projektima. Ova metodologija omogućava timovima da budu fleksibilni, brzi i prilagodljivi u procesu razvoja proizvoda. Osnovna ideja Agile-Scruma je da se posao podeli na manje, upravljive delove koji se nazivaju iteracije ili sprintovi.

Scrum tim se sastoji od tri ključne uloge: Product Owner, Scrum Master i Development Team. Product Owner je odgovoran za definisanje ciljeva projekta i prioritizaciju zadataka na osnovu vrednosti za korisnika. Scrum Master je odgovoran za osiguravanje da Scrum tim pravilno primenjuje Scrum metodologiju i za rešavanje barijera koje tim može susresti. Development Team su članovi tima koji su odgovorni za implementaciju i isporuku funkcionalnosti proizvoda.

Agile-Scrum metodologija se fokusira na iterativni i inkrementalni pristup razvoju. Umesto da se čeka da se cela funkcionalnost proizvoda razvije pre nego što se prikaže korisniku, Agile-Scrum preporučuje da se funkcionalnosti razvijaju u manjim delovima, nazvanim inkrementi. Ovi inkrementi se mogu prikazati korisniku kako bi se dobila povratna informacija i omogućile izmene i poboljšanja.

Svaki razvojni ciklus u Agile-Scrum metodologiji naziva se sprint. Sprint je definisan vremenski okvir, obično u trajanju od 1 do 4 nedelje, u kojem tim radi na razvoju i isporuci prioritizovanih zadataka. Na početku svakog sprinta, tim i Product Owner definišu ciljeve sprinta i identifikuju zadatke koji će biti završeni u tom periodu. Tokom sprinta, tim se svakodnevno sastaje na kratkim sastancima, nazvanim Daily Scrum, kako bi delili informacije o napretku i preprekama.

Na kraju svakog sprinta, tim prezentuje ostvarene rezultate Product Owneru i drugim zainteresovanim stranama u okviru sastanka nazvanog Sprint Review. Ovde se pruža prilika za prikazivanje funkcionalnosti, dobijanje povratnih informacija i postavljanje novih prioriteta za naredni sprint. Nakon toga, tim se sastaje na Sprint Retrospective sastanku, gde se analiziraju lekcije naučene i identifikuju mogućnosti za poboljšanje u timskom radu i procesu razvoja.

Prednosti Agile-Scrum metodologije su brojne. Ova metodologija omogućava veću transparentnost u razvoju proizvoda,

Agile i Scrum nisu isto, ali su međusobno povezani. Agile je širi koncept i filozofija razvoja softvera, dok je Scrum specifična metodologija koja se primenjuje unutar okvira Agile-a.

Agile je pristup razvoju softvera koji promoviše adaptabilnost, fleksibilnost i kontinuiranu dostavu vrednosti kroz saradnju između razvojnog tima i klijenta. Osnovna ideja Agile-a je da se fokusira na brzo i iterativno isporučivanje funkcionalnosti korisnicima, često i u malim delovima, kako bi se omogućila prilagodljivost na promene zahteva i dobijanje povratnih informacija korisnika.

Scrum, s druge strane, je konkretna agilna metodologija koja se koristi za upravljanje projektima, naročito u razvoju softvera. Scrum je jedan od najpopularnijih okvira unutar Agile-a. On definiše specifične uloge, događaje i artefakte koji se koriste za organizaciju i vođenje projekta. U Scrumu se koriste sprintovi kao iterativne cikluse razvoja, definisane uloge kao što su Product Owner, Scrum Master i Development Team, i događaji poput Daily Scrum, Sprint Review i Sprint Retrospective.

Dakle, Agile je širi koncept koji promoviše agilne vrednosti i principe, dok je Scrum konkretan okvir unutar Agile-a koji definiše kako se projekt organizuje i izvodi. Scrum se često koristi kao implementacija Agile-a u praktične svrhe, ali postoje i druge agilne metodologije, poput Kanbana, Lean-a itd., koje se mogu primeniti u razvoju softvera ili drugim industrijama.

 

Текст је објављен у оквиру пројекта “Вештине предузетништва: Едукација за примену нових технологија и савремених начина управљања бизнисом”

Секретаријат за привреду

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име