ZABRANJENO VOĆE I BOŽJA KAZNA: Crkveno tumačenje Prvog greha i Adamovog pada

Za razliku od nekih tradicija u kojima simbolizuje plodnost, ljubav, radovanje i mudrost, u staroj hrišćanskoj simbolici jabuka je “zabranjeno i grešno voće” Adamovog pokleknuća u raju i pada u greh.

mela01-580x330

Međutim, ako se jabuka, koja je po tom verovanju plod rajskog drveta poznanja sa kojeg je Bog Adamu i Evi zabranio uzimanje plodova, prikazuje sa Hristom ili Devom Marijom, ona onda u nekim hrišćanskim narodima predstavlja novo spasenje.

Naime, za Adama i Evu, prve ljude u raju, kako kaže Biblija, Bog je načinio zemaljski raj na istoku i Adamu zapovedio da slobodno jede plodove sa svakog drveta u tom rajskom vrtu osim sa drveta spoznaje dobra i zla, jer ako okusi od njega – umreće.

Međutim, đavolu ne bi pravo što Bog ima veliku ljubav prema ljudima koji žive u rajskom blagostanju i odluči da ih navede na greh. I kad Eva dođe do drveta poznanja srete zmiju iz koje progovori đavo i poče da je nagovora da okusi jabuku.

adam-i-eva

Pogledavši na drvo puno lepih plodova, Eva pade u iskušenje, ubra i zagrize jabuku. Utom dođe Adam, ona dade i njemu, te i on okusi. Tako uvrediše Boga koji im je zabranio plodove sa drveta poznanja, pa ih stiže Božja kazna.


Tada Bog prokle zmiju rekavši da će joj žena preko svog sina glavu zgaziti što, po tumačenju Crkve, znači da će Sveta Deva Marija roditi Spasitelja sveta koji će đavola pobediti.

Kanonizovane-čudotvorne-ikone-Presvete-Bogorodice-u-Srpskoj-Crkvi-Presveta-Bogorodica-Glykophilousa-–-ikona-sa-Svete-Gore

Ženi, pak, Bog reče da će mnogo muka s decom imati i da će joj muž biti gospodar. A Adamu kaza: “Što me nisi poslušao, zemlja da je prokleta zbog tebe! Trnje i korov će ti rađati! Sa znojem lica svog ješćeš hleb dok se ne vratiš u zemlju od koje si, jer si prah i u prah ćeš se vratiti”. Po tumačenju Crkve to znači da će teškim radom morati da zarađuje sve što mu treba za život i da će umreti.

sizif mudrost

Tada Bog istera Adama i Evu iz raja da rade zemlju i muče se, a na rajskim vratima postavi anđela s plamenim mačem.